THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Thực hiện Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Ngắn hạn liên tục chiêu sinh mở các lớp Bồi dưỡng "Nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng".

 

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 

Thực hiện Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Ngắn hạn liên tục chiêu sinh mở các lớp Bồi dưỡng "Nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng".

Thời gian bồi dưỡng là 10 ngày theo nội dung chương trình được Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định số 1580/QĐ-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2010.

Đối tượng: Cán bộ công nhân viên, các cá nhân đang tham gia kinh doanh Khí hóa lỏng.

Thực hiện Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009; Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Ngắn hạn liên tục chiêu sinh mở các lớp Bồi dưỡng kiến thức về “Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu” .

Thời gian bồi dưỡng là 10 ngày.

 Đối tượng: Cán bộ công nhân viên, các cá nhân đang tham gia kinh doanh xăng dầu.

1. Bồi dưỡng kiến thức thương mại, kiến thức quản lý cho CBNV các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong và ngoài ngành Công Thương.

2. Tư vấn và tổ chức thi nâng bậc thợ cho công nhân, nâng ngạch lương cho cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật (từ CV, CVC, CVCC, Ks, lên KSC, KSCC) cho các đơn vị sản xuất, cho các tập đoàn, tổng công ty.

3. Đào tạo nghề ngắn hạn: Kỹ thuật nhiệt lạnh, điện dân dụng, bán hàng siêu thị....

4. Đào tạo ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (theo hợp đồng với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động).

5. Tư vấn việc làm cho học sinh, sinh viên của Trường và các hoạt động dịch vụ, hợp tác khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, quản lý....

Địa điểm: Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Ngắn hạn, phòng 108 khu nhà Hiệu bộ.

Số điện thoại: 043.6444720

Số di động: 0912232995 (gặp A. Thiệp).

Email: thiep0912232995@gmail.com

Số lượt xem bài viết: 182, Ngày cập nhật cuối cùng: 2/8/2017